sssk

I fangirl too much. I am a Hawkeye girl. I ship too many shipssss.

在ffn看到一篇新的佐莎文,雖然是AU,人物設定完全不一樣,但是有滿滿的肉啊⋯⋯哈哈哈哈(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

评论(13)

热度(13)